Politica de confidențialitate

Pentru utilizarea acestei aplicații este necesar să citești și să accepți aceste reguli în totalitate. Folosirea în continuare a acestei aplicații presupune că ești de acord cu aceste reguli.

Prin intermediul aplicației poți furniza Creative Software Grup informații referitoare la datele tale personale (precum nume, adresă, adresă de e-mail, numere de telefon, imagine, date de geolocalizare), și orice alt fel de informație aflată în strânsă legatură cu modul în care utilizezi aplicația și serviciile noastre.

1. Prelucrare informaţii personale

Informațiile tale personale pot fi prelucrate de către SC Creative Software Grup SRL, din momentul in care aceasta are acces la ele, ca urmare a descărcării/instalării aplicației, precum și după descărcarea acesteia.

Creative Software Grup SRL va obține, prelucra, stoca și arhiva informațiile și datele obținute pe parcursul utilizării aplicației.

2. Distribuirea informaţiilor despre tine

Creative Software Grup SRL are dreptul să transmită, în condițiile legii și cu respectarea normelor imperative ale legii, către terțe persoane (rezidente și nerezidente, în acest ultim caz, chiar dacă legislația statului destinatar nu oferă un nivel de protecție echivalent cu cel prevăzut de legea română), atât datele și informațiile obținute pe parcursul utilizării aplicației, cât și datele tale personale, în vederea prelucrării acestora.

De exemplu, Creative Software Grup S.R.L. are dreptul să distribuie aceste informații despre tine către partenerii contractuali ai săi, alte companii din același grup, furnizori de servicii și bunuri etc, care pot folosi informația în aceleași scopuri ca și Creative Software Grup S.R.L.

3. Transfer de informaţii în afara României

Daca vrei să folosești serviciile noastre într-un stat din Uniunea Europeană, informațiile despre tine pot fi transferate în acea țară. Aplicația, datele și site-urile noastre s-ar putea de asemenea să se găsească pe servere din afara țării.

4. Drepturile conferite de Legea 677/2001

Creative Software Grup SRL certifica faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date. Printre aceste drepturi se numară (enumerarea neavând un caracter limitativ):

a) Dreptul de acces la date: dreptul de a obține de la SC Creative Software Grup SRL la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele în legatură cu persoana în cauză sunt sau nu prelucrate de către aceasta.
b) Dreptul de intervenție: dreptul de a obține la cerere și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea sau transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte.
c) Dreptul de opoziție: dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația lui particulară, ca datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrari, cu excepția cazului în care există prevederi legale contrare.
d) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru persoana vizată și condițiile în care pot fi exercitate.
e) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere și de a obține retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința persoanei vizate, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte.
f) Dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției, pentru apararea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001, care le-au fost încălcate.

Drepturile de acces la date, de intervenție și de opoziție, pot fi exercitate adresând o cerere scrisă către SC Creative Software Grup SRL, datată și semnată, la sediul din București, Str Pictor Ștefan Dumitrescu Nr 3 Sector 4, în care se vor menționa informațiile prevăzute de Lege. Oricărei cereri i se va atașa o copie lizibila a actului de identitate al solicitantului.

În scopul prelucrării datelor cu caracter personal, SC Creative Software Grup SRL este înregistrat ca operator la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul 30526.

Ultima actualizare: 15 Ian 2014

Actualizări
01 Nov 2013 17 Nov 2013